Mediedesign profilbilde ved Bilder Nordic School. of Photography
Mediedesign
Et intensivt årsstudium i tradisjonell mediedesign,
med fokus på grafisk design, illustrasjon og skjermbasert design.
Søk studie!

Mediedesign ble høsten 2018 en del av Bilder Nordics studieportefølje, Utdanningen gjennomgår en grundig oppfriskning før oppstart 2019, men er en videreføring av den velrennomerte utdanningen fra gamle Idéfagskolen.

Er du interessert i design for trykte og digitale flater? Gjennom et intensivt år får du fordype deg i både grafisk design, illustrasjon og skjermbasert design! Dette gjør deg i stand til å utføre en rekke yrkesroller knyttet til designarbeid og produksjon.

Grunnlaget i utdanningen er en bred tilnærming til form, farge, komposisjon og layout, som en felles tilnærming til de ulike emnene. En solid forståelse for medier og kommunikasjon er viktig for å forstå effekten og konteksten de visuelle produksjonene skal eksistere i, og hvilken funksjon de skal fylle.

Som designer vil bruk av programvare være en viktig faktor for suksess. Gjennom utdanningen lærer du å bruke Adobe-programmene Indesign, Illustrator og Dreamweaver, samt et spekter av tilleggsprogramvare for web, apps og typografi, som standarder for de ulike fordypningsområdene.

LÆRINGSUTBYTTE

Utdanningstilbudet MEDIEDESIGN er en offentlig godkjent utdanning. Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk for Livslang Læring beskriver de kvalifikasjonene kandidater har etter fullført utdanning. Kvalifikasjonene beskrives som læringsutbytte oppnådd i kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

Kunnskaper

Kunnskaper er forståelse av teorier, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

• Har kunnskap om teknologi, trender og teknikker innenfor fagområdet.


• Har innsikt i bruk av komposisjonsprinsipper innenfor mediedesign.


• Har kunnskap om merkevarebygging og markedsplanlegging.


• Har kunnskap om sentrale virkemidler innenfor mediedesign, analogt og digitalt.


• Har kunnskap om sentrale virkemidler i en skjermbasert designprosess.


• Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting av samfunnsmessige trender og nyheter,
samt gjennom kontakt med relevant fagmiljø og praksis.


• Forstår hvilken betydning og verdiskapingsperspektiv Mediedesign har i samfunnet og for forbrukere generelt.

Ferdigheter

Ferdigheter er evnen til å anvende kunnskap til å løse problemer og oppgaver. Det er ulike typer ferdigheter – kognitive, praktiske, kreative og kommunikative ferdigheter.

• Kan anvende verktøy, teknikker og teknologi til fremstilling av relevante produkter innenfor Mediedesign.


• Kan bruke erfaringer og kunnskap tverrfaglig.


• Kan anvende grunnleggende fagterminologi.


• Kan formidle en idé/historie.


• Kan erverve seg forståelse for digitale arbeidsredskap som verktøy i tråd med estetiske krav og retningslinjer.


• Kan beskrive og forklare emnets ulike anvendelsesområder.


• Kan initiere, planlegge og styre visuelle kommunikasjonsaktiviteter.


• Kan designe og produsere kompliserte digitale medieuttrykk.


• Kjenner til hvordan digital design utformes og kommuniserer via internett.

Generell kompetanse

Generell kompetanse er å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning i utdannings- og yrkessammenheng.

• Har forståelse for etiske prinsipper innenfor mediedesign som for eksempel sannferdig markedsføring og etiske retningslinjer for markedsføring mot barn og unge.


• Kan påta seg selvstendige oppgaver innenfor design og produksjon av relevante medieprodukter.


• Har utviklet en etisk grunnholdning i sin fremferd mot kunder og samarbeidspartnere.


• Har kunnskap om nettverk innenfor salg og produksjon av reklame- og informasjonsmateriell og kan samarbeide på tvers i bedriften og delta i faglige nettverk.


• Kan utvikle sine skapende evner ved å fremstille og vurdere egne og andres produkter.


• Kjenner til etiske standarder og utviklet etisk refleksjon i formidling av digitale medier.

EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER
I studiet MEDIEDESIGN vil du bli testet både teoretisk og praktisk hvert semester, gjennom en omfattende mappevurdering, kombinert med obligatoriske innleveringer og forypdningsoppgave.

ESTIMERT ARBEIDSBELASTNING
MEDIEDESIGN er et årsstudium som tas på heltid. Hvert semester inneholder minimum 300 undervisningstimer og i tillegg må det påregnes egenarbeid tilsvarende ca 600 arbeidstimer i form av oppgaveløsning og prosjektarbeid.

Enten du finner drømmejobben i et reklamebyrå eller i et designstudio eller velger å jobbe som frilanser, vil du merke at dette er et etterspurt fagområde. Tidligere studenter er å finne i kreative yrker over hele verden.

Typiske arbeidssteder er:

  • Reklame-, design- og mediebyråer
  • Forlag, aviser og grafisk bransje
  • Innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor

For Mediedesign opererer vi med løpende opptak. Dette betyr at du kan sikre deg din studieplass når som helst i løpet av året – så lenge det er ledige plasser. Så fort du har registrert din elektroniske søknad vil du motta en e-post med utfyllende informasjon om opptaksprøve og søknadsgang.

Når du har besluttet at du vil søke trykker du på «Søk Studie» i menyen til høyre og fyller ut skjemaet der. Når du har sendt inn skjemaet vil du motta en automatisk epost med instruksjoner rundt opptaksprøven. Du har deretter to uker på å levere komplett opptaksprøve. Dersom du trenger lenger tid er det bare å sende oss en mail på post@bildernordic.no.

Opptaksprøve

For å fullføre din søknad må du levere en opptaksprøve. Opptaksprøven består av:

– Dokumentasjon på studiekompetanse eller realkompetanse.

– Tekstoppgave: Skriv 0,5 – 1 A4-side om hva du anser som spennende med mediebransjen i dag og de neste 5 årene.

– Visuell portefølje: Presenter 5-10 visuelle arbeider, innen illustrasjon, grafisk design, typografi eller nærliggende fagområder.

Komplett søknad

Når komplett søknad er levert vil du motta svar på din søknad i løpet av få dager. Svar på din søknad varsles pr epost, og du mottar deretter digital studiekontrakt og faktura for opptaksgebyr på 1800,-. Din studieplass er sikret når du har signert studiekontrakten og betalt opptaksgebyret. Velkommen som student hos oss!

PRAKTISK INFORMASJON

Studiestart

Høsten 2020

Søknadsfrist

Løpende opptak frem til studiestart.

Varighet

Ett år heltid (to semestre)

Studieavgift

58.000 kr

Fakturering følger lånekassens utbetalinger.

Statens Lånekasse

Godkjent for lån og stipend

Fagskole Nivå 1

NOKUT-godkjent.

60 studiepoeng.