Praktisk produksjon

Praktisk produksjon gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om filmproduksjon og filmbransjen. Du ledes gjennom hvordan en produksjon er bygd opp og hvilke fagfunksjoner filmproduksjon består av i den norske filmbransjen, samt en innføring i budsjettering. Emnet presenterer filmbransjen, og de ulike instansene som er med på å drifte en filmproduksjon som eksempelvis utleie-hus, finansiering og distribusjon. Emnet samler også kunnskap og ferdigheter fra de andre delemnene og gir praktiske øvelser i filmproduksjoner. Du skal kunne gjennomføre en enkel filmproduksjon fra forarbeid, gjennom opptak og postproduksjon til ferdigstilt videoeksport i ulike format etter gjeldende bransjestandard. De skal utvikle ferdigheter til planlegging, gjennomføring, klipping og postproduksjon av enkle filmatiske produksjoner.